Beste sportieve natuurgenieters,
De lente kondigt zich aan het daarmee staat het broedseizoen staat weer voor de deur. Net als vorig jaar geven we op het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen rust en ruimte aan broedende vogels. Hiervoor worden een aantal wandel- en fietspaden van 15 maart tot uiterlijk 1 september afgesloten. Ook in de Leuvenumse Bossen staan een aantal veranderingen in de planning. Met dit bericht informeren we jullie over de stand van zaken, specifiek voor de sportieve fietsers in ons natuurgebied. Het zou fijn zijn als jullie deze informatie met jullie leden kunnen delen.

Fietspaden in de Leuvenumse Bossen

Zoals jullie weten, werken we naar aanleiding van de Recreatiezonering op de Veluwe aan een plan om het fietsen in de Leuvenumse Bossen te stroomlijnen. Jullie zijn als fietsvereniging voor ons een belangrijke gesprekspartner hierbij; we maakten daar ook afspraken over in het convenant. Het is nog vroeg, maar omdat we nu al een kleine aanpassing in de Leuvenumse Bossen doen, kijk ik ook alvast met jullie door naar de planning.

  • Padenstructuur voor fietsers in de Leuvenumse Bossen
    Om de recreatieve druk op de natuur te beperken, veranderen in de loop van dit jaar de mogelijkheden voor fietsers in de Leuvenumse Bossen. Waar nu nog overal gefietst kan worden, mag dat straks alleen nog op de daarvoor aangewezen paden. We richten ons erop dat deze nieuwe regels aankomende herfst gaan gelden.
  • Rust keert terug op het Cyriasische Veld
    Daarnaast praat ik jullie bij over een wijziging van paden in de Leuvenumse Bossen die wél per direct ingaat. Langs de N302 ligt, grofweg tussen Harderwijk en Staverden, een heideveld; het Cyriasische Veld. In de meest noordelijke punt van dit heideveld sluiten we een aantal paden af. Op deze plek stond ooit een hek, bedoeld om een grazende kudde binnen te houden. Toen deze vorm van begrazing stopte, is het hek verwijderd. De bestaande wildwissels, ontstaan door de dieren in het bos, werden de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt door wandelaars en fietsers. Hierdoor zijn ze steeds meer op een wandel- of fietspad gaan lijken. Dit is geen gewenste situatie; de recreatie verstoort de broedvogels op en rond het open heideveld. We geven de dieren hun rust en leefruimte terug en sluiten daarom de nieuw ontstane paden in het heidegebied af. Deze wijziging gaat per direct in, deze week worden de paden dichtgemaakt. In het veld staan borden met onderstaande kaart. Met groen gemarkeerd de paden die toegankelijk blijven, zodat de fiets- of wandeltocht met een aangepaste route voortgezet kan worden.

Hulshorsterzand tijdens het broed- en voedseizoen

Het Hulshorsterzand ligt voor jullie verenigingen op grotere afstand. Toch geef ik de huidige stand van zaken op deze locatie aan jullie mee. Op het Hulshorsterzand geven we tijdens het broedseizoen rust en ruimte aan broedende vogels. Hiervoor wordt, naast een aantal wandelpaden over het stuifzand, de fietsverbinding tussen de Hierderweg en Klarenweg van 15 maart tot uiterlijk 1 september afgesloten. Alle overige fietspaden blijven toegankelijk. Anders dan vorig jaar blijft ook de verbindingsroute tussen de Klarenweg en Brandsweg open. Wel vragen we met klem om niet van de gemarkeerde paden af te wijken. Op onderstaande kaart zie je de toegankelijke fietspaden (blauwe lijn). De verbindingsroute die tijdelijk wordt afgesloten, is oranje gemarkeerd. Om het kaartje eenvoudig te kunnen delen, heb ik deze ook als bijlage toegevoegd.